• RESISTANT SOUL

  Animo resistente

 • Negde u maju 1944. godine, jedna kuća na brdu Santanđelo pada u san i počinje da sanja. • Simone Massi

 • Italy, 2013, 4:30
  Drawing on paper
 •  
 • Direction: Simone Massi
  Script: Simone Massi
  Animation: Simone Massi
  Editing: Lola Capote-Ortiz
  Sound design: Stefano Sasso
  Production: Simone Massi
 •