10:00, Crtež na papiru
Fargo
Sophie Fallot
sf@fargo.fr
www.fargo.fr

STONOGA I ŽABA

Francuska, 2013
U dalekoj šumi, gipkoj i gracilnoj Stonogi dive se sva stvorenja. Osim jedne stare žabe, nadmene i ljubomorne, koja je mrzi. Jednog dana, žaba odluči da se otarasi Stonoge...

Anna Khmelevskaya

Režija: Anna Khmelevskaya

Produkcija: Fargo

Scenario: Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang Vija

Montaža: Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang Vija

Animacija: Camille Rossi, Vincent Bierrewaerts, Vincent Djinda

Dizajn zvuka: Christophe Jacquelin