10:00, Rotoskopija
Autour De Minuit
festivals@autourdeminuit.com

SONATA

Francuska, 2013
U imaginarnom muzičkom svetu, jedna mlada žena traži izlaz, gubi sebe i isprobava sopstvene granice. Postepeno, ona mora da se otvori da bi ponovo osmislila sebe.

Nadia Micault

Režija: Nadia Micault

Produkcija: Autour De Minuit

Scenario: Nadia Micault

Montaža: Nadia Micault

Animacija: Nadia Micault, Ben Fligans, Julien Bonnafous, Damien Climent

Dizajn zvuka: Emmanuel Deruty