11:15, 2D i 3D kompjuterska animacija, stop motion

GRAVITACIJA

Brazil, 2018
Dva tela privlače jedno drugo snagom direktno proporcionalnom njihovim masama i obrnuto proporcionalnom kvadratu rastojanja između njihovih centara gravitacije.

Amir Admoni

Režija: Amir Admoni

Produkcija: Estudio Admoni

Scenario: Fabito Rychter

Montaža: Amir Admoni

Animacija: Amir Admoni

Dizajn zvuka: Felipe Grytz