Festival key visual depicting imaginary sea creatures

Film Žorža Švicgebela otvara Animanimu 2023

12/8/2023

Novi film švajcarskog majstora animacije Žorža Švicgebela Od jedne slike... do druge biće prvi film koji će festivalska publika videti u ovogodišnjem Animaniminom glavnom takmičarskom programu.

Pastuozni potez i zagasita paleta boja Švicgebelov slikarski rukopis uvek čine prepoznatljivim. Prizori su u permanentnom, živom, kalidoskopskom preobražaju. Vizualni narativ filma polazi od Olimpije (1863) Eduara Manea, da bi se, posle sukcesivne izmene različitih motiva – neočekivanih, začudnih transfiguracija – okončao platnom Belo i crno (1913) Feliksa Valtona, i tako se ostvarila veza između motivski sličnih dela (ležeći ženski akt) koje razdvaja tačno pola veka.

News featured image

Muzički skor postiže vanrednosugestivnu atmosferu u svim Švicgebelovim filmovima, pa tako i u novomostvarenju, gde se odlučio za muziku argentinskog kompozitora i gitaristeAtahualpe Jupankija.

Naprogramu: Utorak, 19. septembar u 20:15

News additional image
No items found.
Animanima Festival Logo White