STASH: Materija. Oblik. Prostor.

23/9/2023 17:00
Velika sala
Mala sala
Klub
NTP

Animacija je oduvek imala subverzivnu „misiju“: dovesti materijalni svet pod znak pitanja. Re-konstruisati ga, učiniti ga alogičnim. Preispitati koordinatni sistem prostor-vreme.

U video radovima u ovom programu, pretpostavka iz uvodne rečenice kulminira. Iako su nam predmeti koje posmatramo poznati iz tzv. realnog sveta, oni se transformišu na iznenađujuće načine; njihove protejski oblici i varijabilni volumeni, gotovo da su na granici SF univerzuma, pred našim očima kao da nastaju bioforme. Kretanje je ameboidno, ili nalik strujanju vode, ili postaje nasumično (pucanje, paranje, lomljenje). Može li materija postati nagonska, intuitivna? Samim tim i nepredvidljiva? Ono u šta nam je najlakše da verujemo u prostoru koji posmatramo: Postao je metaforičan.

STASH PERMANENT COLLECTION, pažljivo kurirana platforma za video striming za moušn dizajn i animaciju, ponovo je bila izvor beskrajne inspiracije za kreiranje ovog programa.

Lista filmova

Film Screenshot
Power Junk
Peter Tomaszewicz, Christiana Perdiou
Film Screenshot
Bots
Makxim Zhestkov, Igor Sordokhonov
Film Screenshot
Foam
Media.Work
Film Screenshot
Kinkajous - Convolution
Marco Fontan
Film Screenshot
Offf Vienna 2021 - Repeater
Ian Bradley
Film Screenshot
Sova - What Are You Really Sleeping On?
Oscar Gullstrand
Film Screenshot
The Intermission
Sueperdesigners
Film Screenshot
Les Dieux Changeants
Lucio Arese
Film Screenshot
Tears For Fears - Break The Man
Mihai Wilson, Marcella Moser
Film Screenshot
Paradigm
Fabian Aerts
Film Screenshot
Tylko - Spaces
Wouq
Film Screenshot
Finieris
Arnis Vitols
Film Screenshot
FX Networks - Cake Season 5
Kelly Meador, Daniel Elwing
Film Screenshot
Volna
Igor Sordokhonov
Film Screenshot
Bang & Olufsen, Balenciaga - Speaker Bag
Manvsmachine
Film Screenshot
Little Science
Vadim Epstein
Film Screenshot
Journée
Andrey Vorobey
Film Screenshot
Google - Generative Brand Expressions
Nando Costa, Zachary Daren Corzine
Film Screenshot
Rotator
Simon Russell
Film Screenshot
Cannondale Lab71 - Supersix Evo
Oriol Puig, Marcel Hita
Film Screenshot
Offf 2023 Trailer
Vasava
Film Screenshot
Google - Material Design X Someform
Someform Studio
Film Screenshot
Gira One Highlights Film
Anton Riedl
Film Screenshot
Airport Lounge Screen Content
Loop
Animanima Festival Logo White